Политика на хотела

Политиката на хотел КООП 4* е насочена към осигуряване на комфортно и приятно пребиваване на нашите гости.

За да гарантираме това, моля да имате предвид следната обща информация при ползване на нашите хотелски услуги:

  • Всички гости се регистрират с лична карта или паспорт;
  • В хотелските помещения не се допуска пребиваване на лица, които не са регистрирани;
  • Съхранявайте Вашите ценности и пари в сейф, намиращ се във Вашата хотелска стая или на Рецепция. Хотелът не носи отговорност за вещи, които не се прибрани за съхранение в тях;
  • Пушенето в хотелът е забранено, с изключение на обособените и обозначени за целта зони;
  • Домашни любимци в хотелът не се допускат;
  • Не е позволено изнасяне на имущество от хотела (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.).
  • При констатирана липса на предоставено за ползване хотелско имущество, неговата стойност ще се начисли към Вашата сметка.

 

За нас е чест и отговорност, да се погрижим за Вашия комфорт и да се запознаете с богатото културно-историческо наследство на нашата столица, както и с кооперативните ни принципи и ценности.

Ще се радваме да бъдете наш гост. Очакваме Ви!